Test dit stressniveau!

Fysiske stress-symptomer

Har du inden for de sidste 4 uger:

Altid

Ofte

Sommetider Sjældent/aldrig
Haft hovedpine

4

3

2

1

Haft hjertebanken

4

3

2

1

Haft trykken for brystet

4

3

2

1

Oplevet svimmelhed

4

3

2

1

Haft ondt i maven

4

3

2

1

Haft diarre

4

3

2

1

Haft hyppig vandladning

4

3

2

1

Haft ondt i kroppen

4

3

2

1

Læg tallene sammen.  Normen er 14, dvs. hvad gennemsnitsdanskeren scorer.

Psykiske stress-symptomer

Har du inden for de sidste 4 uger haft:

Altid

Ofte

Sommetider Sjældent/aldrig
Haft svært ved at huske

4

3

2

1

Haft koncentrationsbesvær

4

3

2

1

Haft svært ved at tage beslutninger

4

3

2

1

Haft svært ved at tænke klart

4

3

2

1

Følt dig rastløs

4

3

2

1

Været irritabel

4

3

2

1

Følt dig deprimeret

4

3

2

1

Haft angstanfald

4

3

2

1

Læg tallene sammen. Normen er 14 dvs., hvad gennemsnitsdanskeren scorer.

 Adfærdsmæssige stress-symptomer

Har du inden for de sidste 4 uger:

Altid

Ofte

Sommetider Sjældent/aldrig
Haft svært ved at falde i søvn

4

3

2

1

Haft svært ved at sove igennem

4

3

2

1

Været meget nervøs

4

3

2

1

Ikke orket at beskæftige dig med noget

4

3

2

1

Været initiativ løs

4

3

2

1

Følt dig træt

4

3

2

1

Røget mere end du plejer

4

3

2

1

Drukket mere alkohol end du plejer

4

3

2

1

Læg tallene sammen. Normen er 16 dvs., hvad gennemsnitsdanskeren scorer.

Sådan tolker du stresstesten

Læg tallene fra de tre skemaer sammen.

24-36: Afslappet niveau. Du er ikke stresset for tiden

37-67: Mellemniveau. Du er så stresset, at du må gøre noget ved det.

68-96: Højt niveau. Du er meget stresset, du bør gøre noget ved det straks og tale med din læge om der evt. kunne være andre årsager til dine symptomer.

Normen er 44, dvs. hvad gennemsnitsdanskeren scorer.

Kilde: Stressklinikken. Hillerød sygehus.