NLP Psykoterapi

I perioder kan livet blive så vanskeligt, at behovet for at tale med et andet menneske bliver nødvendigt. Ofte er de nærmeste for tæt på, og netværket er måske ikke i stand til at hjælpe med de konkrete problemer.

Det kan være akut opståede situationer som sygdom, dødsfald, skilsmisse eller tab af arbejdsevne. Det kan være noget, der er kommet snigende som modløshed, depression, stress, udbrændthed osv. Tilstande, hvor man synes, man ikke er, som man plejer at være.

I sådanne situationer kan terapi være en god og brugbar løsning, der hjælper dig videre i livet. Terapien har til formål at hjælpe med at afdække, forstå og tackle de forhold, som gør ondt i livet.
Det vil medføre en udvikling, der giver nye perspektiver og energier i alle henseender i dit liv.

Med NLP giver jeg dig mulighed for at lære:

 • Hvordan du opnår personlige og faglige resultater
 • Hvordan du kan få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig
 • At skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre
 • At forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer.

Læs mere om:

Samtaleforløb: 

Et godt forløb er afhængig af, at forholdet mellem terapeut og klient bygger på tillid og kommunikation.

Ofte er det en effektiv metode at kombinere Tankefeltterapi og coaching.
En session vil typisk tage 1 time, og herefter vil vi aftale det videre forløb.
Har du mistet dit job og har brug for at komme på sporet igen? eller Er du sygemeldt og har brug for at komme i vigør igen?
Så kan et gruppeforløb måske være noget for dig. Læs mere: Gruppeforløb

Samtalerne kan have fokus på f.eks.:

Kriser:

Vi kommer alle ud for kriser i vort liv – ethvert liv består af adskillige kritiske øjeblikke og situationer. Vi prøver at undgå kriser, for de kan gøre rigtig ondt. Men nogle gange kan vi ikke, og der bliver vendt op og ned på næsten alt.
Et samtaleforløb kan være nyttig her af flere grunde. Du kan:

 • Få udtrykt alle de tanker og følelser, du er fyldt op med. Det letter.
 • Få forståelse for, hvorfor tingene er gået, som de er. Det er nødvendigt for at komme videre
 • Lære en masse om dig selv.

Nedtrykthed:

Vi bliver alle kede af det en gang imellem. Det skulle ikke i sig selv give anledning til at opsøge hjælp, men går du i en længere periode og føler dig nedtrykt, vil du ofte:

 • Have lavt energiniveau
 • Have tanker, der kører i cirkler
 • Være træt
 • Være opgivende over for at foretage ændringer.

Det skyldes mange ting – f.eks. arbejdsmæssige forhold, ægteskabelige problemer, overgangsalder (ikke kun kvinder) m.m. – og ofte er det ikke lige til at sætte fingeren på hvad

Et samtaleforløb vil have fokus på, hvordan der kan pustes noget lys og noget liv ind i systemet.

Lavt selvværd:

Stort set alle har prøvet at få et rap over nallerne af Janteloven: Du skal ikke tro, du er noget, og hvis du alligevel gør det, kan du godt tro om!

I vores sind kan der være et sandt bombardement af den slags selvkritik – der er snart det ene og snart det andet galt med det, vi gør, tænker og føler.

Det er en belastning, og der er ingen grund til det. Der er årsager til, at det er sådan: Mangel på omsorg og respons, mobning m.m., men der er ingen grund til at forsætte med det.

Et samtaleforløb har her ofte til formål at reducere alle de negative budskaber, vi har til os selv, og at øge evnen til at sætte pris på såvel os selv som det, vi møder i livet.

Parterapi:

Ethvert parforhold vil løbe ind i problemer, misforståelser og skuffede forventninger fra tid til anden. Ofte kan problemer i parforholdet føles overvældende, og gør I ikke noget ved det, vil alt det uløste hobe sig op. Mange kommer i deres forhold for let ind i uvaner med ikke at tale sammen og glemmer det, som kan være vitaminer i et forhold – og pludselig er tiden måske gået.

Et samtaleforløb kan give hjælp til kommunikation, samliv og tackling af de udfordringer, et forhold fører med sig.

Stress:

Stress opleves af stadigt flere. Kravene på arbejdspladsen er stigende i disse år, og samtidig stiller vi også krav til et meningsfuldt liv ved siden af arbejdet.

Stress er ikke det samme som at have for meget at lave, men er den tilstand vi havner i, når vi fysisk og psykisk begynder at tære på reserverne. Energiniveauet går mærkbart ned, der bliver ikke tilført ny vitalitet, og gør vi ikke noget, bliver vi udbrændte.

Stress er også, når vi konstant føler os bagefter. Vi når sjældent hen til den tilstand, hvor vi føler, vi har styr på tingene eller at det er os, der i overført forstand sidder bag rattet.

Konflikt:

Næsten alle har lært mere om, hvordan vi undgår konflikter end om, hvordan vi tackler en konflikt. Men konflikter opstår fra tid til anden – ikke bare med andre, men også inde i os selv!

At lære om konflikter er også at lære at sætte grænser, at lære sig selv og egne værdier at kende.

I de sammenhænge, hvor vi færdes – familie, arbejde m.m. – har vi forskellige baggrunde, værdisæt og måder at gøre ting på. Kan vi lære at håndtere disse forskelligheder, før de bliver til egentlig konflikt, er vi nået langt.

Når vi arbejder med konflikthåndtering, vil vi ofte fokusere på de små ting først – de synes ikke så vigtige, men kan de små ting tackles, er der ikke så lang vej til at tage sig af de større områder.

At blive bedre til at håndtere konflikter medfører normalt en stor glæde – nemlig, når man opdager, at det egentlig ikke er så svært at sige til og fra. Og når man oplever, at det ofte også er en berigelse for ens omgivelser.

Selvudvikling

 • Accept – at øge evnen til at acceptere sig selv, sin baggrund, sine fejl og sine kvaliteter
 • Glæde – at blive bedre til at mærke glæden og at være der, hvor glæden er
 • Mening – at der i stigende grad bliver mening i det, man gør og ikke gør, og i det man tænker og føler.
 • Tålmodighed – at erkende, at ikke alt kan nås, ændres eller opnås. Og at dette faktisk er helt ok.

Hvad kan NLP psykoterapi hjælpe dig med?

NLP indeholder redskaber og processer til, på en enkel og nænsom måde, at arbejde med sig selv og andre. NLP kan hjælpe os med at bearbejde uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, og gøre op med begrænsende overbevisninger om os selv og andre. Derved kan vi skabe det liv, vi ønsker, og de resultater, vi har brug for.

NLP indeholder desuden kommunikationsredskaber til at skabe tillid, forhandle og motivere os selv og andre.

NLP er gennem tiderne blevet brugt med stor succes, både for det enkelte menneske og i høj grad for virksomheder. Det er blevet benyttet på opgaver og problemstillinger, som betragtes som vanskelige og ressourcekrævende, og det har givet forbløffende resultater.

En forklaring på en sådan effektivitet ligger paradoksalt nok i, at redskaberne er enkle og nemme at gå til. Det er ofte de samme redskaber, der bruges til personlig udvikling, terapi, samarbejde, pædagogik, forhandling og ledelse.

NLP er et multiværktøj, som er utrolig fleksibelt. Man kan ligefrem tale om NLP-psykologi. Det er integrerbart i såvel Tankefeltterapi, Meta-medicin som åndedrætsterapi.

 

 

2 samtale 150 x 150

 

3 Hav og store sten 150 x 150

 

5 mor og barn på græs 150 x 150

 

4 Tegning med flere definationer 150 x 150 jpg